top of page
Noya Schleien

Noya Schleien

נויה שליין - סיכום 2022

גאלופ של גוסטב פטר – מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

פזמון ליקינטון – מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

צ'רדש של מונטי – מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

שם מעבר לקשת – מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

אצא לי השוקה – מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

הבית של תוף – שיר הפתיחה מתוך המופע הבית של תוף – נויה שליין

נויה שליין – הבית של תוף – סרטון מספר 12

Videos: Videos
bottom of page